בקרת מתקנים

המערכות מבוססות על מספר מרכיבים מרכזיים, אשר הופכים את מערכת הטיפול במים, למערכת אוטומטית לחלוטין, כמו כן, נגישה וקלה לתפעול.

    • הבקר המתוכנת, מכיל את לוגיקת הפעולה ומהווה יחידת עבוד הנתונים, אשר במובן רחב הינה לב מערכת הבקרה
    • יחידות התצוגה, המאפשרות ממשק למפעיל המערכת לצורך ביצוע פעולות וקבלת חיווי ממערכת הבקרה באמצעות צגי מפעיל מקומיים ומערכות מחשוב ייחודיות.
    • יחידות הקצה ) אנאלייזרים, משדרים( האוספות נתונים וערכים מהתהליך וממרכיבי המערכת השונים ומעבירות אותם ליחידת עיבוד הנתונים. יחידות הקצה, המופעלות ע”י יחידת עיבוד הנתונים, משפיעות על תפקוד ופעולות המערכת.
    • ממשק אינטרנטי לאיסוף נתונים המאפשר צפייה בנתוני המערכת ובביצועיה, בהווה ובעתיד, מכיל היסטוריית נתונים וגרפים. כל זאת, מכל מחשב, מכל מקום בעולם ומכל טלפון חכם.
    • מרכז הבקרה, שליטה מרחוק הינו מרכז ייחודי המנטר את פעולות המערכות, כמו גם, מתריע בזמן אמת על תקלות/התרעות.מערך השליטה מרחוק מאפשר לנו להעניק תמיכה ולסייע, כמו גם, לנתח אירועים והיסטוריית פעולה, מה שבעטיו נותן ערך מוסף תפעולי, חיסכון ויציבות תהליכית.    

מערכות הבקרה של GAL

מערכות אמינות ויציבות לאורך זמן

מצריכות התערבות מינימאלית של המפעיל