תיאור המערכת   מערכת אוטומטית להכשרת מי באר מים מליחים- כמי מקור לבית החולים
שם הלקוח   גינאה המשוונית- בית חולים ממשלתי
מטרת הלקוח   יצירת מקור מים שפירים לשימושים כללים
ספיקת מי תוצר   20 מק"ש
ייחוד   המערכת הינה עצמאית לחלוטין, אוטומטית ונשלטת באמצעי בקרה סלולאריים.
ערך מוסף המוענק ללקוח   יצירת מקור מים איכותי, ללא צורך בהשקעה רבה בתשתיות צנרת, ויצירת עצמאות ויציבות
בתי חולים
גינאה המשוונית

 

תיאור המערכת:

מערכת אוטומטית להכשרת מי באר מים מליחים- כמי מקור לבית החולים.

שם הלקוח:

גינאה המשוונית, בית החולים.

במסגרת הרחבת תשתיות לאומיות בגינאה המשוונית, הוקם קומפלקס הכולל בית חולים,

בית מלון ומתחם מגורי צוות רפואי.

 מטרת הלקוח:

   • יצירת מקור מים שפירים לשימושים כללים
   • אספקת מי הזנה לדוודי קיטור ומערכות קירור
   • אספקת מי הזנה עבור מחלקת הדיאליזה

ספיקת מי תוצר: 20 מק"ש

ייחוד:

המערכת עושה שימוש במים מליחים מבארות מקומיות, כמי רקע.

המערכת הינה עצמאית לחלוטין, אוטומטית ונשלטת באמצעי בקרה סלולאריים.

המערכת מנטרת ומבטיחה איכות מי תוצר ברמה גבוהה ויציבה לשימושים המוזכרים.

ערך מוסף:

יצירת מקור מים איכותי, ללא צורך בהשקעה רבה בתשתיות צנרת, ויצירת עצמאות ויציבות

אספקה גבוהה לבית החולים, ובנפרד מרשת המים הממשלתית, הלא יציבה באיזור זה.

עלות המים המתקבלת מהמערכת הינה נמוכה משמעותית מעלות המים המסופקים

ע"י הממשלה.

טכנולוגיה:

   • מערך סינון מקדים גרנולארי
   • מערך אוסמוזה הפוכה כולל מערכות השבת אנרגיה.
   • מערך טיפול משלים ותוספת מינרלים