תיאור המערכת   מערכת אוטומטית להכשרת מים שפירים
שם הלקוח   משתלות תשובה - מושב עולש
מטרת הלקוח   חיסכון בעלות הדשנים
ספיקת מי תוצר   5 מק"ש
ייחוד   מנגנון עדכון ערכי ספיקות ולחצים עצמאי
ערך מוסף המוענק ללקוח   עלויות המים והדשנים נמוכות
מצעים מנותקים
משתלות תשובה - מושב עולש

תיאור המערכת:

מערכת אוטומטית להכשרת מים שפירים, כמי מקור לפרויקט, שבמרכזו חוות חממות

חקלאית, העוסקת בגידול וורדים במצע מנותק.

שם הלקוח: משתלות תשובה – עולש

מטרת הלקוח:

   • יצירת מקור מים מזוקקים.
   • צמצום משמעותי של תצרוכת הדשן \ עלויות התפעול
   • יצירת מרקם מים\דשן יציב ומדויק הנחוץ לגידול אפקטיבי של ורדים

ספיקת מי תוצר: 5 מק"ש

ייחוד:

המערכת הינה עצמאית לחלוטין, אוטומטית ונשלטת ע"י מערך בקרה בעל מנגנון עדכון

ערכי ספיקות ולחצים עצמאי.

המערכת מנטרת ומבטיחה איכות מי תוצר ברמה גבוהה ויציבה לשימושים המוזכרים.

ערך מוסף:

יצירת מקור מים איכותי, עלות המים המתקבלת מהמערכת הינה נמוכה משמעותית

מעלות המים המסופקים ברשת.

חיסכון דרמטי בעלות הדשנים והכימיקלים הדרושים לצמח – המים מכילים את כל המנרלים

הדרושים, ורק אותם!

טכנולוגיה:

   • מערך סינון מקדים גרנולארי
   • מערך חילוף יונים.
   • מערך אוסמוזה הפוכה