תיאור המערכת   מערכת אוטומטית כוללת עדכון אנלוגי של ערכי פעולת המתקן On-line,
שם הלקוח   קבוצת הפרוייקטים עזרום- אתיופיה
מטרת הלקוח   הפקת מי השקייה מבארות מים מליחים
ספיקת מי תוצר   40 מק"ש
ייחוד   מנגנון עדכון ערכי ספיקות ולחצים עצמאי
ערך מוסף המוענק ללקוח   חיסכון משמעותי בעלויות הדשנים והכימיקלים
גידול גרניום
הפקת מי השקיה

תיאור המערכת:

מערכת אוטומטית להכשרת מי באר מליחים- כמי מקור לפרויקט רחב היקף,

שבמרכזו חוות חממות חקלאית (200 דונם), העוסקת בגידול גרניום באיכות גבוהה ליצוא

הכוללת גם שימור צמחי האם.

שם הלקוח: עזרום – אתיופיה קטינגס

מטרת הלקוח:

   • יצירת מקור מים מזוקקים.
   • צמצום משמעותי של תצרוכת הדשן \ עלויות התפעול
   • יצירת מרקם מים\דשן יציב ומדויק הנחוץ לגידול אפקטיבי של הגרניום

ספיקת מי תוצר: 40 מק"ש

ייחוד:

המערכת עושה שימוש במים מליחים מבארות מקומיות, כמי רקע.

המערכת הינה עצמאית לחלוטין, אוטומטית ונשלטת ע"י מערך בקרה בעל מנגנון עדכון

ערכי ספיקות ולחצים עצמאי.

המערכת מנטרת ומבטיחה איכות מי תוצר ברמה גבוהה ויציבה לשימושים המוזכרים.

ערך מוסף:

יצירת מקור מים איכותי, ללא צורך בהשקעה רבה בתשתיות צנרת, ויצירת עצמאות ויציבות

אספקה גבוהה לחווה, ובנפרד מרשת המים הכללית, הלא יציבה באיזור זה.

עלות המים המתקבלת מהמערכת הינה נמוכה משמעותית מעלות המים המסופקים

ברשת.

חיסכון דרמטי בעלות הדשנים והכימיקלים הדרושים לצמח – המים מכילים את כל המנרלים

הדרושים, ורק אותם!

טכנולוגיה:

   • מערך חמצון ושיקוע ברזל מומס.
   • מערך סינון מקדים גרנולארי
   • מערך חילוף יונים.
   • מערך אוסמוזה הפוכה דו שלבית Double Pass