תיאור המערכת   המערכת כוללת מערך טיפול במים, מערך טיפול במי רכז, כמו גם מערכי הולכה של מי גלם ומים מושבים
שם הלקוח   מפעלי מפרץ חיפה ומי נחל קישון
מטרת הלקוח   תכנון תהליך המשלב הן את הטיפול בקו המים והן את הטיפול בקו מי הרכז של מערך הטיפול המקדים וההתפלה
ספיקת מי תוצר   8,000,000 מ"ק לשנה
ייחוד   עם השלמת התכנון התהליכי, ניתן היה לעבור לתכנון הנדסי מפורט. לחברת ג.א.ל טכנולוגיות יכולות תכנון ייחודיות...
ערך מוסף המוענק ללקוח   המים המושבים יהיו איכותיים יותר, ריכוז המלחים והמינרלים בהם יהיה קטן פי 10 לעומת המים...
דוודי קיטור
פרויקט קישון

תיאור המערכת:

המערכת כוללת מערך טיפול במים, מערך טיפול במי רכז, כמו גם מערכי הולכה של מי גלם ומים מושבים. חברת ג.א.ל טכנולוגיות תכננה והקימה את מערך הממבראנות של המתקן, הכולל אולטרא פילטרציה ואוסמוזה הפוכה.

שם הלקוח:

מפעלי מפרץ חיפה ומי נחל קישון

 מטרת הלקוח:

  • תכנון תהליך המשלב הן את הטיפול בקו המים והן את הטיפול בקו מי הרכז של מערך הטיפול המקדים וההתפלה.
  • עמידה בדרישות רגולציה מחמירות שחייבו עמידה בתקני ועדת ענבר לסילוק לנחל קישון.
  • יצירת מקור מים חליפי באמצעות השבת מי קולחין ומי נחל לצרכים תעשייתיים במפרץ חיפה (מגדלי קירור, דוודי קיטור ותהליכים אחרים נוספים)
  • שיקום נחל קישון

ספיקת מי תוצר:  8,000,000מ"ק לשנה

ייחוד: עם השלמת התכנון התהליכי, ניתן היה לעבור לתכנון הנדסי מפורט. לחברת ג.א.ל טכנולוגיות יכולות תכנון ייחודיות המאפשרות לבצע הדמיה מלאה של המתקנים המתוכננים כחלק מתהליך התכנון לקראת ביצוע. בתהליך זה נבנה מודל תלת מימדי של המתקנים, המערכות והצנרת. בשיטה זו מופעלת דרך שגרה בכל הפרויקטים שאנו מבצעים, וניתן לייעל את תהליך התכנון, מה שמאפשר ביצוע ברמה גבוהה תוך מזעור הפערים שבין תכנון לביצוע.

ערך מוסף המוענק ללקוח:

  • המים המושבים יהיו איכותיים יותר, ריכוז המלחים והמינרלים בהם יהיה קטן פי 10 לעומת המים השפירים המשמשים כיום לצרכים תעשייתיים, כך יושג חיסכון ניכר בכמויות המים הנצרכות במפעלים.
  • חיסכון ניכר במים שפירים למשק הלאומי, ושחרור מיליוני מ"ק לצרכים לאומיים אחרים.
  • שיפור איכות הסביבה בזכות צמצום ניכר של כמות מי הקולחין הנפלטים לקישון ולים, ובזכות הוצאת חלק מהעומס כבוצה מיובשת.

תיאור התהליך:

מי הניקוז מהמפעלים, יחד עם מים מהמקורות המליחים של נחל הקישון, מוזרמים דרך מסנן ראשוני למניעת מעבר מזהמים מרחפים. בשלב זה מוסיפים למים מחמצן ופלוקולנט כדי להפחית את המסה האורגנית ולקבצה במקבצים המסתננים בקלות.

משנשלם שלב ההכנה, מוזרמים המים למערכת סינון ממבראנלית. יחידת הסינון האוטומטית (UF) נועדה להוריד את ערך ה- SDI לתחום שבין 1-3, ולהכין את המים לקראת כניסה למתקן האוסמוזה ההפוכה. בטרם כניסתם למתקן האוסמוזה ההפוכה, מוזרקים למים SBS  לשם חיזור מחמצנים ו HCL  לשם ייצוב רמת הקשיות החולפת.

במערכות האוסמוזה ההפוכה מופרדים המלחים המומסים במים (שלב ראשון), המוצר מסופק לצרכנים, והרכז מוזרם למערך טיפול בשפכים. 25% ממי המוצר של מערכות האוסמוזה ההפוכה עוברים לטיפול נוסף של GTM לצורך סילוק דו-תחמוצת הפחמן, לאחר מכן למערכת אוסמוזה הפוכה נוספת, וממנה למערכת ניטול יונים  EDI , לצורך התאמתם לאיכות מי הזנה לדוודי קיטור בלחץ גבוה.