IMG_0088
ג.א.ל טכנולוגיות מים- פרויקטים
ניסיון רב שנים במימוש פרויקטים

מערכות ההתפלה של חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מפיקות מי שתייה ממגוון מקורות מים: מי ים, מים מליחים, מי בארות ומי מאגרים.

המערכות מותאמות לצרכי הלקוח החל ממאפייני מקורות המים וכלה בדרישות הרגולציה.

חברת ג.א.ל מספקת פתרונות ליישובים, לערים ולכפרים מרוחקים, במתקנים קבועים, במכולות ובמתקנים ניידים.

התפלת מי ים
IMG_0078
התפלת מים מליחים
4974-010
מערכות Plug&Play
Plug&Playy
מערכות חירום
Picture 033