Projects1
ג.א.ל טכנולוגיות מים
ניסיון רב שנים במימוש פרויקטים
water_img
pot_img
build_img

החברה מייעצת, מכינה ואף מבצעת את כל שלבי הפרויקט, מהאפיון

והתכנון, ועד ההקמה, ההתקנה וההפעלה של מערכות להשבחת מים.

החברה צברה ניסיון רב לאורך השנים במימוש עשרות פרויקטים בשיטות BOT/Turn Key.

החברה שמה דגש על עמידה בלוחות זמנים, עמידה מלאה במפרטי ויעדי הפרויקט, והשגת שביעות רצון הלקוח.

ג.אל טכנולוגיות מים בע"מ מציעה ללקוחותיה אפשרות לבחור בין כמה חלופות של היקף השירות.

חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש בייתי. במקרים רבים אנו עדים לירידה באיכות מקורות המים, בשל המלחת מי בארות, זיהומי דשנים באזורים חקלאיים וזיהומי נוספים.
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש חקלאי. התפתחות המשק החקלאי מחד, והמחסור במים, מאידך, הכתיב שינויים מהותיים בהקצאת המים. השילוב של השינויים הללו עם אכיפת התקנים מחייבת טיפול במים המשמשים לחקלאות.
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת מערכות מותאמות לדרישות האיכות התקניות המקובלות בתעשייה. כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של התעשיות השונות, יצרה החברה סל פתרונות רחב לשימושים התעשייתיים. לנוכח עליית מחירי המים השפירים לתעשייה, אנו עובדים בשימת דגש על עלויות התפעול ועל חיסכון במים שפירים.