יצירת קשר

דרכים נוספות להשיג מידע:
G.A.L. LTD
רחוב הנגינות 2
ת.ד. 22, מיקוד 38100, חדרה
טלפון: 077-2070056
פקס: 077-2070054
דוא"ל: info@gal-water.com