water_img
pot_img
build_img

ברוכים הבאים לג.א.ל טכנולוגיות מים.

ברוכים הבאים לחברת G.A.L

חברת  ג.א.ל. טכנולוגיות מים בע"מ מביאה עמה כ- 20 שנות נסיון באספקת מערכות להשבחת מים לצרכי תעשייה, חקלאות ומי שתייה. לחברה מומחיות מוכחת באפיון, תכנון, הקמה, התקנה והפעלה של מערכות מים לקלינטק.

ג.א.ל. טכנולוגיות מים בע"מ מדגישה את חשיבותו של השלב הראשון בהגדרת הפרויקט: בחינת הכדאיות, מהבחינה הטכנית, התהליכית והפיננסית.

לשם כך, וכדי להבטיח את שביעות רצון הלקוח, פיתחה החברה כלי עבודה והדמיה ייעודיים, לתכנון פרויקטים בתחום השבחת מים. הכלים הללו מאפשרים תכנון מפורט ברמת דיוק מציאותית, כך שכבר בשלב התכנון הראשוני, ניתן לראות באופן ממשי ומציאותי את הפתרון במלואו, את תצורתו ובעיקר את עלותו המדויקת ללקוח.

 

חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש בייתי. במקרים רבים אנו עדים לירידה באיכות מקורות המים, בשל המלחת מי בארות, זיהומי דשנים באזורים חקלאיים וזיהומי נוספים.
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת פתרונות לטיפול במים והבאתם לאיכות המתאימה לשימוש חקלאי. התפתחות המשק החקלאי מחד, והמחסור במים, מאידך, הכתיב שינויים מהותיים בהקצאת המים. השילוב של השינויים הללו עם אכיפת התקנים מחייבת טיפול במים המשמשים לחקלאות..
חברת ג.א.ל טכנולוגיות מים מספקת מערכות מותאמות לדרישות האיכות התקניות המקובלות בתעשייה. כדי לתת מענה לצרכים הייחודיים של התעשיות השונות, יצרה החברה סל פתרונות רחב לשימושים התעשייתיים. לנוכח עליית מחירי המים השפירים לתעשייה, אנו עובדים בשימת דגש על עלויות התפעול ועל חיסכון במים שפירים.